Warning: Site Maintenance In Progress

We are currently doing planned maintenance on the site. Any changes you may have made prior to midnight 11/13/19 may need to be re-entered.

Rodzina Popielów przeżywa zatrzymanie Adriana przez policję. Asia prosi Piotra, by zeznał, że skradzione z wesela pieniądze do niego wróciły. Tymczasem Halina zwraca się po pomoc do Marka.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 108
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Wednesday, October 23, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By karolina91348h2
 • Last Updated 10/16/2019 10:46am